48. Ðại sư DHARMAPA,Học giả. - Tám Mươi Tư Vị Thánh Tăng Tây Tạng - Sách tâm linh - huyền bí - Tam linh - Huyen Bi


Main » Chuyện tâm linh huyền bí » Tám Mươi Tư Vị Thánh Tăng Tây Tạng

48. Ðại sư DHARMAPA,Học giả.
Hãy rót dầu cảm xúc
Vào ngọn đèn hiện tượng
Thắp ngọn bấc sáu trần
Lửa thanh tịnh phi nhị
Ðốt ý tưởng vu vơ


Dharmapa là hiền triết xứ Bhodhinagar,dành toàn bộ cuộc đời để nghiên cứu và quảng bá phương pháp thiền định của riêng ông.Nhưng khi tuổi đã xế chiều,ông cảm thấy hình như bản thân ông còn thiếu sót một điều gì.Và có lẽ đó là một chân sư.Ông cứ ưu tư mãi về chuyện ấy.Một đêm nằm mộng,Dharmapa thấy một vị Kim Cương Thánh Nữ dạy cho kỹ thuật thiền định.Từ điềm lành ấy,ông nổ lực cầu nguyện và quán tưởng hảo tướng của vị thánh nữ ấy cho đến lúc bà hiện hình trước mặt ông.

Vị thánh nữ làm lễ quán đảnh cho ông và đọc bài kệ như sau:

Các pháp là ngọn đèn
Sắc ý là dầu,cảm thọ là bấc
Ðốt ngọn lửa trí huệ
Rót dầu vọng tưởng vào đèn ý
Ðốt bấc cảm thọ bằng lửa huệ
Ngọc như ý là đây


Sau sáu năm tu tập thì Dharmapa đắc thần thông Ðại Thủ Ấn.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy
Lượt xem: 311 | Tags: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng